Visie

  1. Organisaties kunnen alleen tot de besten behoren als zij over de beste mensen beschikken en met de beste leveranciers samenwerken. Als zij over de beste kennis beschikken en werkzaamheden op de beste manier uitvoeren. Als zij de optimale balans vinden tussen kwaliteit, kosten, risico en beheersbaarheid.
  2. Kennis is macht, maar macht is niets zonder controle. Dit algemene principe geldt ook binnen het vakgebied van leasing en mobiliteit. Zonder kennis van de markt kun je niet de beste leverancier selecteren. Zonder kennis van het product kun je het risico niet beperken. En zonder controle beheers je de kosten niet.
  3. Integriteit, kwaliteit en vertrouwen vormen de basis voor succesvolle, duurzame relaties.

Missie

Wij willen de beste dienstverlener zijn, de kosten van de intern en extern transportvloot van onze klanten minimaliseren en de controle op uw vloot te maximaliseren. Dit doen wij op het vlak van informatiemanagement, inkoopondersteuning, leveranciersmanagement en kostenbesparing. Ook bieden wij oplossingen voor het integraal beïnvloeden van gebruikersgedrag. Wij maken intern transport professioneel en beheersbaar. Niet alleen helpen wij bij het vinden van de juiste oplossing, maar ook bij het implementeren en continue beheer hiervan. Wij gaan voor een duurzame relatie, niet voor een eenmalige impuls.

Dus geen “Momentopname”, maar “Inzicht en besparing”…